Referat fra LOG’s generalforsamling onsdag den 13/9 2023

  1. Valg af dirigent. Else Marie Nielsen blev valgt, og hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

  1. Aflæggelse af beretning. Formanden Rita Nørlund Mikkelsen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. Se herunder.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren Jytte Nielsen fremlagde regnskab. Regnskabet blev godkendt. Se herunder.

 

  1. Behandling af forslag. Der var ikke indkommet forslag.

 

  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsat er 300 kr. årligt. Dette blev vedtaget. Kontingentet skal betales senest 1. oktober 2023 – på konto i Vestjysk Bank 7608 1806713 HUSK NAVN.

 

  1. Valg til bestyrelsen. Både Jette Hansen, Leila Steenberg og Rita Nørlund Mikkelsen modtog genvalg.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter. Både Alice Schibsbye og Else Marie Nielsen modtog genvalg.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant. Eva Devantier modtog genvalg som revisor. Gurli Svendsen modtog genvalg som revisorsuppleant.

 

Der kom følgende forslag til nye arrangementer:

 

Fællessang og spisning i Højhuset den 26.02.24

Hospicebesøg, evt. Skive

Mad, evt, bålmad på FDF-grunden

Gåtur omkring Gødstrup Sø med spisning på B & B Gødstrup

Butiksbesøg evt. Mappstore/Jydepotten/Vogue

Foredrag med Gitte Agerlund, som var med på Esbern Snare

Dilling

Ikast Complete – Guldminen evt. med mænd

Huset i Ro i Ikast – terapi, wellness, brugskunst

Agerfeld gl. Skole, Toftvej 15, Holstebro – Tøj

PotentialeHotellet i Lund – unge utilpassede/hjemløse

Wellnes i DGI-Huset

Rundvisning i Boxen

Escape Room

 

  1. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

 

Rita Nørlund Mikkelsen               Formand

Jette Hansen                                Næstformand

Jytte Nielsen                                Kasserer

Leila Steenberg                            Bestyrelsesmedlem 

Grethe Stage                                Bestyrelsesmedlem

Else Marie Nielsen                       Suppleant

Alice Schibsbye                            Suppleant

 

Jette Hansen

referent


Formandens beretning ved LOG Generalforsamling onsdag den 13. september 2023

Vi startede sæsonen 2022/23 med at afholde generalforsamling tirsdag den 27. september 2022, hvor der var 32 deltagere.

Vores første arrangement var den 8. november, og det var en aften med Jan Schou, hvor han fortalte om et helt liv i underholdningsbranchen, fortrinsvis med revyer. Vi er så heldige at have Leila med i bestyrelsen, og da Leila kender Jan Schou rigtig godt, var han ikke svær at overtale til at komme til Lind. Det passede også godt ind i hans engagement på Østergaards Hotel, så det var helt perfekt, og vi havde en rigtig festlig aften. Vi havde givet vores bedre halvdele lov til at komme med, så vi var hele 48, der mødte op.

Juleafslutningen den 24. november var som sædvanlig med bankospil og fine præmier, og det var en god måde at ønske hinanden glædelig jul på. Her var vi 29 deltagere.

Endelig fik vi lov til at afholde nytårskur, og det skete lørdag den 14. januar. Det var det hårdt prøvede festudvalg, Dorte Schibsbye, Ella Aarslev og Alice Markussen, der stod for arrangementet, og det gjorde de til UG. I den forbindelse blev det nye festudvalg også fundet, og det blev Alice Schibsbye, Eva Devantier og Birthe Eybye. Datoen for næste nytårskur er også fastsat, og det bliver lørdag den 13. januar 2024.

Onsdag den 1. februar blev vi igen underholdt af Rasmus Steenberg, som er kapelmester og projektleder hos MCH Herning Kongrescenter. Der var 24 medlemmer, der fik en god oplevelse den aften med såvel fællessang som forfriskninger.

Næste arrangement var onsdag den 1. marts, og det var en rundvisning på Regionshospitalet i Gødstrup. Vi koblede os på en af deres egne rundvisninger, men med 30 deltagere stod vi for over halvdelen af selskabet. Vi fik først en grundig gennemgang af hele forløbet, lige fra projekteringen over byggeriet til flytningen fra de gamle sygehuse i Holstebro og Herning og videre til de enkelte afdelinger og bygninger. Efter den mundtlige beretning gik vi i to grupper rundt og så bl.a. de forskellige afdelinger og kirken.

Så nåede vi til torsdag den 20. april, hvor vi havde besøg af institutionschef Niels Johan Geil fra Udrejsecenter Kærshovedgård her i mødelokalet. Han fortalte om hverdagen på centeret, som han oplevede det. Jeg var desværre ikke selv til stede den aften, men jeg har hørt, at det ikke var alle LOG’s medlemmer, der var helt enige med institutionschefen, men også en rigtig god aften. Der var 23 medlemmer til dette arrangement.

Torsdag den 25. maj var vi 20 personer, der var oppe på Tavlund Bakke og spille fodboldgolf. Også her var vores mænd inviteret med, og det var der fire, der havde taget imod. Det var ikke den store tilslutning, men vi havde faktisk en rigtig sjov aften, som blev afsluttet med kaffe med både boller og kage. Eneste minus var, at det var lidt halvkoldt, men det gik.

Sommerafslutningen blev holdt tirsdag den 13. juni, og her var der 29 deltagere. Vejret var rigtig godt, og vi startede med at gå en tur rundt om Skærbæk Sø. Vi havde reserveret FDF Grunden på Tavlundvej, og her stod Leila og Bitten klar med grillpølser, da vi kom tilbage. På grund af coronaårene havde vi lidt lavvande i kassen, så vi havde ikke råd til det store traktement, så bestyrelsen havde selv lavet forskellige salater og bagt kager. Det var der nogle af medlemmerne, der syntes var lidt rigeligt at pålægge bestyrelsen, så måske bliver der en lille deltagerbetaling næste år. Det var ikke, fordi der var kritik af traktementet, og vi syntes også, det var rigtig hyggeligt. Der ligger billeder fra dagen på vores hjemmeside, ligesom der også ligger billeder fra tidligere arrangementer.

Alt i alt har synes vi, at vi har haft et godt og varieret program, og det håber vi også vi får i næste sæson. Vi er i hvert fald klar til at komme i gang, og vi starter med en aften hos Røde Kors Kostumeudlejning på Absalonsvej tirsdag den 3. oktober. Tilmeldingsfristen hertil er tirsdag den 19. september, men jeg skal nok sende en reminder ud inden.

Det detaljerede program for efteråret er sendt ud, og det ligger også på vores hjemmeside www.lindoldgirls.dk.

Vi har jo også stadig vores volleyball-hold, der spiller i Lind Hallen hver mandag aften kl. 20.00-21.30. Her er der plads til alle dem, der har lyst, så spred gerne budskabet ud.

Det var ordene fra mig, så nu vil jeg give ordet tilbage til vores dirigent.

 

Mvh

Rita Nørlund

Formand, LOG


Regnskab LOG 2022-2023


Indtægter


Kontingent - 69 medlemmer                                                                                                   18.100,00
Julebanko                                                                                                                                     1.480,00
Jan Schou                                                                                                                                     2.400,00
Sangaften                                                                                                                                      1.200,00
Kærshovedgård indefra                                                                                                                  920,00
Fodboldgolf                                                                                                                                   1.000,00


Ialt                                                                                                                                                 25.100,00


Udgifter


Generalforsamling - 32                                                                                                                2.199,00
Bestyrelsesmøder                                                                                                                            450,00
Administration                                                                                                                               1.745,97
Volleyball - halleje og ny lås - 16                                                                                                1.539,25
Julebanko - 29                                                                                                                              4.749,00
Jan Schou - 48                                                                                                                              2.755,00
Nytårskur - bobler                                                                                                                            750,00
Sangaften - 24                                                                                                                              2.700,00
Kærshovedgård indefra - 23                                                                                                       1.378,00
Fodboldgolf - 20                                                                                                                           1.850,00
Sommerafslutning - 29                                                                                                                2.683,66


Ialt                                                                                                                                                  22.799,88


Resultat 2021-2022


Indtægter                                                                                                                                     25.100,00
Udgifter                                                                                                                                       -22.799,88
Overskud                                                                                                                                        2.300,12


Aktiver


Indestående 31.08.2023                                                                                                             2.329,10


Passiver


Sidste års resultat/saldo                                                                                                                 29,10
Overskud 2022-2023                                                                                                                  2.300,12
                                                                                                                                                       2.329,22


Sunds, den 28/8 2023                                       Herning, den 30/8 2023Jytte Nielsen, kasserer                                      Eva Devantier, revisorDel siden